Ekstraordinær Generalforsamling

Søndag 21. oktober 2018 kl. 13.00 i Café Julius

Dagsorden

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsen fortæller
– Ledelsesarbejdet
– Dagligdagen i Café Julius
– Nye frivillige
– Projekterne
4. Økonomi
Regnskab og status 2017, se nedenfor
– Projektregnskab 2017, fremlægges på mødet
– Præsentation af ny kasserer: Preben Brohus
5. Valg af bestyrelse
– På generalforsamlingen 11. marts kunne to pladser i bestyrelsen ikke besættes.
Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af mindst fem medlemmer.
Der er nu opstillet følgende: Ditte Andersen og Tina Wennemose Buss.
6. Eventuelt

Mange hilsner fra bestyrelsen og caféledelsen
Ditte Andersen, Lena Aars, Jan Kornholt, Jesper Mølgaard og Jan Bergl

Foreningen Julius’ vedtægter
Referat fra Generalforsamlingen 11. marts 2018