Frivillig leder

Vil du være med til at lede frivillige og tilrettelægge arbejdet i en lille NGO? Der er mulighed for at være med i to ledelses-fora:

Caféledelsen
Består af den ansatte caféleder samt 3-4 frivillige ledere. Caféledelsen har det daglige ledelses ansvar for cafeens drift: Planlægge menu og indkøb og tilrettelægge alle daglige arbejdsrutiner i cafeen inkl. vagtplaner. Lige nu er der plads til to nye frivillige ledere i caféledelsen. Der afholdes et møde om måneden og derimellem kan der være opgaver som skal løses.

Bestyrelsen
Består af 5-7 medlemmer og er den overordnede ledelse for hele Foreningen Julius, som foruden selve cafeen og omfatter projekter, økonomi og samarbejdspartnere. Typisk holde bestyrelsen et to-timers møde hver måned og derudover har hver bestyrelsesmedlem en eller flere opgaver at tage vare på mellem møderne.

Vil du vide eller er du interesseret i at lede andre frivillige så kontakt Ditte Andersen tlf.  28 94 24 22 eller e-mail info@cafejulius.dk

Opdateret 12. december 2018