Frivillig leder

Vil du være med til at lede frivillige og tilrettelægge arbejdet i en lille NGO? Der er mulighed for at være med i to ledelses-fora:

Caféledelsen
Består af den ansatte caféleder samt 3-4 frivillige ledere. Caféledelsen har det daglige ledelses ansvar for cafeens drift: Planlægge menu og indkøb og tilrettelægge alle daglige arbejdsrutiner i cafeen inkl. vagtplaner. Lige nu er der plads til to nye frivillige ledere i caféledelsen. Der afholdes et møde om måneden og derimellem kan der være opgaver som skal løses.

Bestyrelsen
Består af 5-7 medlemmer og er den overordnede ledelse for hele Foreningen Julius, som foruden selve cafeen og omfatter projekter, økonomi og samarbejdspartnere. Til generalforsamlingen søndag 11. marts kl. 13.00 er der tre ledige bestyrelsesposter som skal besættes. Typisk holde bestyrelsen et to-timers møde hver måned og derudover har hver bestyrelsesmedlem en eller flere opgaver at tage vare på mellem møderne.

Vil du vide mere så kontakt formand Kimmie Philipsen tlf. 3190 7145 eller e-mail info@cafejulius.dk

Opdateret 12. februar 2018